Huyện Hàm Yên họp về tiến độ xây dựng Nông thôn mới

Chiều ngày 10/4, đồng chí Đỗ Văn Hoà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên đã chủ trì buổi làm việc với các xã có kế hoạch về đích Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa chủ trì cuộc họp.

Năm 2023, huyện Hàm Yên phấn đấu xã Bình Xa đạt NTM kiểu mẫu, xã Đức Ninh đạt NTM nâng cao và 3 xã Thành Long, Hùng Đức và Minh Hương đạt NTM.

Để phấn đấu xây dựng các tiêu chí xây dựng NTM, các địa phương đã tập trung ưu tiên các hạng mục công trình để thực hiện nâng cao các tiêu chí và thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tập trung kinh phí đầu tư để xây mới, nâng cấp hệ thống giao thông, trường học trên địa bàn các xã để đạt chuẩn theo quy định, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về công tác xây dựng, ủng hộ chương trình NTM, hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng đồng bộ, hiện đại và văn minh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc mà các xã đang gặp phải trong quá trình xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Trong đó tập trung vào các tiêu chí chưa đạt, từ đó đưa ra các giải pháp và hướng dẫn địa phương thực hiện để hoàn thành các nội dung công việc theo yêu cầu đề ra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các xã trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các xã cần phân công nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, thời gian hoàn thành. Các xã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Trên cơ sở đó tiếp thu các ý kiến đóng góp của các phòng, ban, ngành chức năng của huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã phải điều chỉnh lại ngay công tác điều hành cho phù hợp, chỉ đạo, thể hiện quyết tâm cao, tạo sự đồng thuận từ trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí.

Tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức để mọi tầng lớp nhân dân biết và cùng tham gia thực hiện, tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, thu gom xử lý rác thải, tu sửa chỉnh trang các nhà văn hóa thôn, các trường học và trung tâm xã. Chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, nhằm đảm bảo hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch đề ra./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục