Xây dựng Nông thôn mới của ý chí tự lực và khát vọng vươn lên

Ở huyện Hàm Yên, việc đổi mới tư duy lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đã có những cách làm sáng tạo, từ đó khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân, dần tạo nên bức tranh nông thôn mới khá toàn diện. Ghi nhận của phóng viên về những ngày cuối tuần của cán bộ, đảng viên cùng với nhân dân xây dựng NTM, đô thị văn minh ở địa phương này.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Quang Trường)

Tin cùng chuyên mục