CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 NGÀY 18/4/2020

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam: Hôm nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới

Diễn biến dịch trên thế giới:

Diễn biến dịch tại Việt Nam:

Tình hình dịch tại Tuyên Quang:

PV

Tin cùng chuyên mục