Hàm Yên không phát sinh ca bệnh Covid-19

Theo Báo cáo số 1106/BC-UBND,ngày 25/11/2011 của UBND huyện Hàm Yên: Trong ngày 25/11/2021 trên địa bàn huyện không phát sinh ca nhiễm dịch, bệnh ...

Xem nhiều