Thư mời tham gia sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng kính mời các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên mọi miền Tổ quốc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi Sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục