Hàm Yên tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 7/1, UBND huyện Hàm Yên đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trao đổi tổng quan về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính với các nội dung: Hệ thống một cửa liên thông - VNPT IGate, quy trình nộp và xử lý  hồ sơ trực tuyến; hệ thống thông tin báo cáo Bộ, ngành, địa phương; tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ phản ánh kiến nghị, hướng dẫn sử dụng tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chứng thực điện tử, cách xử lý hồ sơ, cách đặt lịch hẹn đăng ký và nhận file bản sao điện tử…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Công Thơ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các nội dung và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại địa phương, đơn vị.

Đồng thời Chủ tịch UBND huyện khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho lãnh đạo và cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện./.

PV

Tin cùng chuyên mục