Thông báo bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Ngày 12/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 109/TB-UBND về việc bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Tin cùng chuyên mục