Thông báo Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Thông báo số 126/TB-UBND về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2019 tại một số điểm dân cư trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Bài viết cùng chuyên mục