Xem nhiều

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng dự án: Thủy điện sông Lô 7 - khu vực lòng hồ (giai đoạn 1: Xã Yên Phú, xã Minh Dân)

Quyết định số 221/QĐ-UBND, ngày 11/10/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội vìlợi ích quốc gia, công cộngdự án: Thủy điện sông Lô 7 -khu vực lòng hồ (giai đoạn 1:Xã Yên Phú, xã Minh Dân), huyện Hàm ...