Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 17

Sáng ngày 04/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ và đạt được kết quả khả quan trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Qua đó huyện đã chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản trong khung thời vụ. Tổng sản lượng lúa ước đạt trên 18.900 tấn, tăng so với kế hoạch. Chỉ đạo trồng và chăm sóc các cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế như trên 7.000 ha cam, 2.100 ha chè, trồng trên 470 ha mía và trồng mới trên 1.900 ha rừng…

Bên cạnh đó công tác chăn nuôi được quan tâm chú trọng, duy trì trực 24/24 giờ đối với các chốt kiểm dịch động vật, chỉ đạo công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc đặc biệt là Dịch tả lợn Châu phi; Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường, việc cung ứng giống, vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 555 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới, duy trì 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện có hiệu quả.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 43,6 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thông qua phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó: 6 tháng cuối năm 2019, BCH Đảng bộ huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng các kết cấu hạ tầng, tiếp tục phát triển hệ thống giao thông và hoàn thành các công trình trọng điểm.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuân viên; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa;

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra./.

PV

Tin cùng chuyên mục