Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 6/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 mở rộng. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 2, mở rộng.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã báo cáo công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020. Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng quý III, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2020, kinh tế của huyện Hàm Yên tiếp tục được phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 765 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt gần 50.000 tấn, đạt 93% kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.570 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt gần 69 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch. Tiến độ giải ngân đến 30/9/2020 đạt 74,56% dự toán.Toàn huyện tạo việc làm mới 2.548 lao động, khám và chữa bệnh cho gần 140 nghìn lượt người, cấp thẻ BHYT cho cho người nghèo 15.300 thẻ, thành lập 114 mô hình tự quản vệ sinh môi trường, thu gom rác thải…

Cùng với đó, Đảng bộ huyện Hàm Yên còn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng  tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

Bên cạnh đó, huyện còn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, tư pháp, thanh tra, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Huyện đã chỉ đạo lực lượng thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các hoạt động liên quan đến tôn giáo trái phép, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh phức tạp ngay tại cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là bảo đảm an toàn, an ninh trật tự tại Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 đề ra, từ nay đến cuối năm 2020, huyện tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất, chủ động phòng, chống không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng; bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí ở 02 xã Minh Dân, Phù Lưu để đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng Đề án huyện Nông thôn mới trình các cấp, các ngành. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế của huyện, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020; thực hiện tốt phòng, chống thiên tai năm 2020.

Tập trung các biện pháp thu ngân sách, nhất là thu ngoài quốc doanh, các khoản thu đạt thấp, bảo đảm hoàn thành dự toán năm 2020 nhất là thu cân đối. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ các công trình xây dựng cơ bản thi công bảo đảm khối lượng, kế hoạch, giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư, quyết toán các công trình ngay sau khi thi công xong, hoàn thành kế hoạch làm đường bê tông giao thông nông thôn, thi công lắp ghép kênh mương, xây dựng nhà văn hóa.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ văn hóa - xã hội; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, chương trình lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; kịp thời có biện pháp hỗ trợ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân dân. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự  - quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái phép.

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cường chỉ đạo quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản, bảo vệ môi trường. Thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện Hàm Yên đã quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy; hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và đưa ra các giải pháp sát thực với thực tế của địa phương để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quố phòng an ninh cho những tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Mai Hồng Hà - Bí thư Huyện ủy Hàm Yên phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy kết luận: Quý IV/2020 là thời gian quan trọng nhất, quyết định việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, trong đó trú trọng quan tâm việc xây dựng Đề án và Nghị quyết xây dựng huyện Nông thôn mới tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan đều có trách nhiệm thực hiện, Nghị quyết xây dựng và phát triển thị trấn Tân Yên đạt tiêu chí đô thị loại 4, Kế hoạch xây dựng và phát triển trung tâm xã Phù Lưu, Thái Sơn thành đô thị loại 5 và các Kế hoạch, đề án, chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng...

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục