Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND, ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị.

Tin cùng chuyên mục