Công an huyện Hàm Yên thành lập mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy

Ngày 25/8, UBND xã Bình Xa đã phối hợp với Công an huyện Hàm Yên tổ chức Lễ Công bố ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại 11 hộ gia đình thuộc thôn Thọ Bình 2, xã Bình Xa.

Ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tại buổi ra mắt, UBND xã Bình Xa đã công bố Quyết định thành lập mô hình, thông qua Quy chế hoạt động. Theo đó, mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy có sự tham gia của 11 hộ gia đình, các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và  cứu nạn cứu hộ.

Tổ liên gia cũng có nhiệm vụ nắm tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và  cứu nạn cứu hộ kịp thời phản ánh với UBND, Công an xã để kịp thời xử lý, tuyên truyền, vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và  cứu nạn cứu hộ.

Tích cực tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy  thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các phương án thoát nạn phòng khi có sự cố cháy xảy ra…

Các thành viên tham gia tổ cũng có trách nhiệm tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trong khu vực tổ liên gia, tham gia các hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi được cấp có thẩm quyền huy động.

Công an huyện Hàm Yên hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Tại mỗi hộ gia đình trong tổ liên gia đã niêm yết bộ nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và tự trang bị các phương tiện báo cháy, chữa cháy như: Nút ấn báo cháy, chuông báo cháy, bình chữa cháy xách tay và tạo lối thoát hiểm thứ hai để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Mỗi thành viên của hộ gia đình trong tổ liên gia đều cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng “App báo cháy 114” để thông báo khi xảy ra cháy nổ, sự cố tai nạn.

Việc xây dựng, triển khai, thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”; “Điểm chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công cộng” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục