Tập huấn hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Đội văn nghệ năm 2023

Chiều ngày 31/8, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hàm Yên phối hợp với xã Yên Lâm tổ chức bế mạc lớp tập huấn hướng dẫn tổ chức và hoạt động của đội văn nghệ thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên.

Lớp Tập huấn hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Đội văn nghệ năm 2023 thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm.

Thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên. 

Theo đó, đợt này Chương trình sẽ hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể là hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ thôn Quảng Tân xã Yên Lâm.

Trong các buổi tập huấn, giảng viên đã truyền đạt cho đội văn nghệ về cách tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn tổ chức hoạt động của đội văn nghệ, cách dàn dựng và xây dựng chương trình biểu diễn. Đồng thời dàn dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa, xã hội, ngày lễ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.

Việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc Dự án 6 trên địa bàn huyện nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch tại địa phương một cách hiệu quả, thiết thực; thực hiện các mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục