Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) cho cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

Ngày 31-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) cho cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và hội viên Câu lạc bộ Tân Trào.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên  BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang
thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) tại hội nghị.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang đã thông báo các nội dung chính của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), trong đó tập trung vào những nội dung quan trọng như: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước (nhiệm kỳ 2016-2020); kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

Một số nội dung có liên quan đến chủ trương, chính sách lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và một số thông tin về kết quả thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy liên hệ với thực tiễn tại tỉnh ta. Đặc biệt là một số biện pháp khắc phục, những việc cần làm ngay của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Theo: TQDT

Bài viết cùng chuyên mục