Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Hàm Yên

Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn huyện Hàm Yên, cụ thể như sau:

Tin cùng chuyên mục