Hàm Yên đánh giá kết quả triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chiều ngày 28/6, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và kết quả triển khai công tác đào tạo nghề theo Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã tổ chức được 9 lớp dạy nghề và có 68 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức khai giảng 6 lớp theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 8 lớp theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Một số xã đã làm tốt công tác rà soát, lập danh sách học viên tham gia học nghề và mở các lớp đào tạo nghề như: Yên Thuận, Phù Lưu, Tân Thành, Minh Hương, Yên Lâm, Yên Phú, Thành Long, Đức Ninh, Hùng Đức...

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đào tạo nghề. Dự kiến khả năng đào tạo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện từ nay cho đến cuối năm 2023. Tình hình triển khai, hướng dẫn người lao động và thân nhân người lao động hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ ban đầu khi đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động, tình hình triển khai công tác đào tạo nghề ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn lao động đi làm việc ở nước ngoài và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tập trung hướng dẫn người lao động và thân nhân người lao động hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ ban đầu khi đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc điều tra nhu cầu học nghề của lao động nông thôn khi có văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện. Tiếp tục rà soát, lập danh sách học viên tham gia học nghề theo Kế hoạch đã phân bổ. Trung tâm GDN-GDTX huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc các xã, thị trấn nộp danh sách học viên theo kế hoạch. Chủ động tổ chức mở các lớp đào tạo nghề phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch phân bổ... Các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành...  

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục