Thêm biện pháp ngăn chặn nguy cơ COVID-19

ất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran) phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa ...

Xem nhiều