Doanh nghiệp chăm lo Tết cho người nghèo

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, bên cạnh hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, ...

Xem nhiều