Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bộ Y tế đã ban hành và triển khai kế hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, kế hoạch này áp dụng cho tất cả cán bộ y tế trong cả nước. Để cụ thể hóa và thực hiện kế hoạch trên, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên đã có nhiều dấu ấn tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Video không hợp lệ

Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục