UBND huyện họp giao ban khối văn hóa xã hội

Vừa qua, đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban khối Văn hóa, xã hội quý I/2024.

Trong quý I các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách như: Tham mưu chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tập trung phát triển sản xuất, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội, tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự chủ trì cuộc họp.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn tập trung, quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2024.

Tổ chức thành công Lễ hội Động tiên - Chợ quê huyện Hàm Yên năm 2024, tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng huyện Hàm Yên lần thứ X, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Tiền phong huyện Hàm Yên năm 2024, tham gia Giải Việt dã tiền phong tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích cao, tổ chức Đoàn công tác của huyện học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế...

Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị đã nghiêm túc đánh giá những mặt tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, các xã thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc khối văn hóa xã hội thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2023-2024, chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường, lớp học theo hướng xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Tăng cường triển khai tổ chức thực hiện các chương trình Ytế, duy trì thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh, nâng mức hưởng thụ các dịch vụ y tế của Nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; truyền thông kịp thời các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện diễn ra trong huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn.

Tham mưu ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên, năm 2024.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức triển khai các lớp đào tạo nghề năm 2024. Kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết lao động việc làm năm 2024.

Phòng Dân tộc huyện tham mưu phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xong trước ngày 30/3/2024.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện rà soát các điều kiện, tham mưu cấp có thẩm quyền kiện toàn tổ chức bộ máy, lập hồ sơ đề nghị công nhận Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đạt chuẩn kiểm định chất lượng, đáp ứng tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền bước đầu kiểm tra công nhận Trung tâm đạt chuẩn trong tháng 4 năm 2024.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị đối với hoạt động của NHCSXH trên địa bàn huyện…/.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục