Ban CHQS huyện Hàm Yên: “chống dịch như chống giặc”

Nắm bắt được diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Ban CHQS huyện Hàm Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh với phương châm “chống dịch như chống giặc”, không để bị động, bất ngờ.
Video không hợp lệ

Chương trình khác