Hàm Yên đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá, liên kết chuỗi nông sản

Trước tình hình diễn biến phước tạp của dịch bệnh Covid – 19, bằng nhiều hình thức linh hoạt, huyện Hàm Yên đã kết nối, hỗ trợ giúp tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân.
Video không hợp lệ

Chương trình khác