BHXH huyện Hàm Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Cải cách nền hành chính nhà nước là trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng một nền quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. Với tinh thần đó, trong những năm qua BHXH huyện Hàm Yên luôn nỗ lực thực hiện cải cách hành chính góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó giải quyết hồ sơ chế độ cho nhân dân một cách nhanh chóng, tiện lợi.
Video không hợp lệ