Cam sành Hàm Yên được mùa, được giá

Dịp này vùng cam sành Hàm Yên đang vào mùa chín rộ, khắp trên các khu vườn đều trải một mầu vàng của mầu cam chín. Niềm vui của bà con lại càng được nhân lên bởi năm nay cam Hàm Yên vừa được mùa lại rất được giá.
Video không hợp lệ

Chương trình khác