Cam sành Hàm Yên nhận danh hiệu thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019

Ngày 25/8, tại thành phố Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2019”.
Video không hợp lệ