Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị cần có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người nuôi lợn.

Video không hợp lệ

Chương trình khác