Hàm Yên: 29/42 chi đảng bộ cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh hiện đã và đang tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và tích cực chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên tại Đảng bộ huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ