Hàm Yên chủ động công tác phòng tránh cơn bão số 1

Hiện nay, huyện Hàm Yên cũng như các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng của cơn bão số 1 đang tích cực triển khai các phương án phòng chống bão. Thời tiết có những diễn biến bất thường, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, trước tình hình này, huyện Hàm Yên đã chủ động các giải pháp ứng phó nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.
Video không hợp lệ

Chương trình khác