Hàm Yên chuẩn bị cho Hội chợ cam sành lần thứ II

Theo dự kiến, Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 13 tháng 1 năm 2018. Hiện nay huyện Hàm Yên đang tích cực chuẩn bị về mặt bằng, tổ chức thiết kế pa nô, băng zôn, bệ bục sân khấu, sẵn sàng cho việc tổ chức Hội chợ.
Video không hợp lệ

Chương trình khác