Hàm Yên đẩy nhanh gieo cấy vụ mùa.

Những ngày này, bà con nông dân huyện Hàm Yên đang huy động nhân lực, phương tiện để tập trung gieo cấy lúa mùa bảo đảm thời vụ.
Video không hợp lệ