Hàm Yên di chuyển hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Để phòng tránh thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, huyện Hàm Yên đã và đang khẩn trương triển khai công tác di chuyển những hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn.
Video không hợp lệ