Hàm Yên gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng.

Nằm trong chuỗi những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sáng 27/7, huyện Hàm Yên đã tổ chức gắn biển cho công trình vườn sản xuất giống cam sành sạch bệnh. Đây là công trình được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và được gắn biển "chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng".
Video không hợp lệ