Hàm Yên: Hiệu quả từ mô hình thâm canh mía nguyên liệu

Cây mía được xác định là một trong những cây trồng chủ lực trong cơ cấu cây trồng sản xuất tập trung của huyện Hàm Yên. Để sản xuất mía bền vững có năng suất ổn định, khai thác triệt để những tiềm năng sẵn có của vùng nguyên liệu, UBND huyện Hàm Yên đã xây dựng những mô hình 100 tấn mía/1 ha và đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao sản lượng, thu nhập cho bà con nông dân.
Video không hợp lệ