Hàm Yên: Liên kết vùng miền, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Nhằm tiếp tục phát triển các sản phẩm nông sản chủ lục của địa phương, hướng tới liên kết vùng miền trong tiêu thụ sản phẩm, huyện Hàm Yên đã thành lập đoàn công tác học tập kinh nghiệm trong việc tổ chức phát triển cũng như quảng bá, liên kết tiêu thụ các sản phẩm Ocop tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Video không hợp lệ

Chương trình khác