Hàm Yên Phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014. Ngày 20/9 tại trường THPT Hàm Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND Huyện Hàm Yên, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Hàm Yên tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với khẩu hiệu “Hãy hành động vì một môi trường không có rác”, mục đích chung là vì một tương lai tươi đẹp hơn của các thế hệ mai sau.
Video không hợp lệ

Chương trình khác