Hàm Yên tổ chức Hội nghị Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Video không hợp lệ