Hội CCB Hàm Yên với phong trào phát triển kinh tế

Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, những Cựu chiến binh ở huyện Hàm Yên hôm nay vẫn luôn giữ vững bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
Video không hợp lệ

Chương trình khác