Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Hàm Yên: Tập trung thảo luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 2, ngày 6/7, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Hàm Yên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thảo luận cùng đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Video không hợp lệ