Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Hàm Yên: Tập trung thảo luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 2, ngày 6/7, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Hàm Yên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thảo luận cùng đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Video không hợp lệ

Chương trình khác