Huyện Hàm Yên duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN

Huyện Hàm Yên được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi từ tháng 5 năm 2013. Để duy trì, giữ vững kết quả đã đạt được, huyện Hàm Yên đã thực hiện nhiều giải pháp cho bậc mầm non 5 tuổi; trong đó đẩy mạnh tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và huy động nguồn lực trong xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức của từng người dân về lợi ích công tác phổ cập.
Video không hợp lệ