Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

Sáng 15/3, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Video không hợp lệ

Chương trình khác