Khi nông dân chủ động chuyển đổi số

Xác định phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số là xu thế tất yếu, ở Hàm Yên đã xuất hiện nhiều nông dân chủ động khai thác công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, và đã tạo được nguồn giá trị gia tăng lớn cho sản phẩm nông nghiệp. Mô hình phát triển kinh tế của anh Triệu Văn Cường, tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên là một điển hình.
Video không hợp lệ

Chương trình khác