Mùa thu hoạch thanh long ở Yên Phú

Cây thanh long được đưa về huyện Hàm Yên khoảng hơn chục năm nay, bén duyên trên đồng đất Hàm Yên, phong trào trồng thanh long phát triển mạnh, được nhiều hộ gia đình lựa chọn để thâm canh, bởi hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với một số cây trồng khác. Ghi nhận của Phóng viên tại xã Yên Phú – một địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng thanh long và đã mạng lại hiệu quả kinh tế cao.
Video không hợp lệ

Chương trình khác