Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Hàm Yên đồng hành phát triển cùng nông nghiệp nông thôn.

Nhằm giúp doanh nghiệp và người dân địa phương có vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất. Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương huyện Hàm Yên đã có nhiều chính sách hỗ trợ tạo thuận lợi cho người nông dân trong việc tiếp cận với nguồn vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Video không hợp lệ

Chương trình khác