Sản xuất sản phẩm chủ lực - Vịt bầu Minh Hương

Trong những năm qua, huyện Hàm Yên đã khuyến khích và tạo điều kiện cho nông dân chăn nuôi vịt bầu quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra nguồn sản phẩm vịt thương phẩm chất lượng tốt để cung cấp ra thị trường, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo ở địa phương. Ghi nhận tại xã Minh Hương, một địa phương đã lựa chọn Vịt bầu là sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế, làm giầu cho người dân.
Video không hợp lệ

Chương trình khác