Xã Thái Sơn thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Thời gian qua, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người dân. Đây là cơ sở quan trọng để xã Thái Sơn phấn đấu đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi vào tháng 5/2013.
Video không hợp lệ