Hàm Yên nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Thông tin tuyên truyền lưu động.

Trước sự phát triển của xã hội, thì vai trò của Đội Thông tin tuyên truyền lưu động lại càng quan trọng hơn trong việc liên kết, phối hợp tổ chức thực hiện chức năng chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Những năm qua Đội Thông tin lưu động của huyện Hàm Yên đã tích cực về với các thôn bản vùng sâu, xa của huyện góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Đội Thông tin lưu động huyện Hàm Yên tuyên truyền lưu động tại thôn Lục Khang, xã Yên Thuận.

Hàm Yên là huyện miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, người dân sinh sống không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều. Vì vậy mà vai trò của Đội Thông tin tuyên truyền Lưu động lại càng quan trọng hơn khi thực hiện chức năng tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước một cách sinh động, đến với quần chúng nhân dân một cách hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiếu, dễ làm…

Nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, hòa chung với sự phát triển của đất nước. Đội Thông tin lưu động huyện Hàm Yên thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức như: tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và văn nghệ cổ động. Thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và những vấn đề có tính thời sự khác.

Tuyên truyền chủ yếu bằng hình thức nghệ thuật, tuỳ vào từng nội dung, để có chương trình nghệ thuật phù hợp. Cụ thể như, tuyên truyền về Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền về Luật Phòng chống Bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

Với sự đầu tư về nội dung, chương trình tuyên truyền của Đội luôn là những chương trình tổng hợp của nhiều thể loại gồm ca, múa, kịch... Chương trình được dàn dựng với chất lượng, phục trang luôn đổi mới và đạo cụ trực quan sinh động.

Trong thời gian tới, Đội Thông tin lưu động huyện Hàm Yên tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban ngành, các địa phương đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa hoạt động văn hóa, vì đây chính là hướng đi phù hợp nhất hiện nay.

Có thể nói, hoạt động của Đội Thông tin lưu động huyện Hàm Yên đã góp phần thúc đẩy phát triển phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ngày càng phong phú, lành mạnh trong nhân dân; thực hiện tốt công tác cổ vũ, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân cùng thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục