Đẩy mạnh phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hàm Yên luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Ghi nhận tại Đảng bộ xã Yên Lâm.
Video không hợp lệ

Chương trình khác