Hàm Yên chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2024

Năm 2024, huyện Hàm Yên chỉ đạo thực hiện Diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đối với xã Minh Hương và Yên Thuận. Cuộc diễn tập diễn ra theo đúng hướng dẫn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Ghi nhận tại xã Minh Hương.
Video không hợp lệ

Chương trình khác