Huyện Hàm Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn

Nhằm lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, hướng tới Đại hội Công đoàn toàn tỉnh, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực với những công trình, phần việc cụ thể, ý nghĩa, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Video không hợp lệ

Chương trình khác